Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001

Kazalo

63. Zakon o ratifikaciji odločitve Skupnega odbora Slovenija - EFTA št. 1/1999: sprememba Priloge IV (MOEFTA), stran 1425.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI ODLOČITVE SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJA – EFTA ŠT. 1/1999: SPREMEMBA PRILOGE IV (MOEFTA)
Razglašam Zakon o ratifikaciji odločitve Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 1/1999: sprememba Priloge IV (MOEFTA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. oktobra 2001.
Št. 001-22-110/01
Ljubljana, 11. oktobra 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI ODLOČITVE SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJA – EFTA ŠT. 1/1999: SPREMEMBA PRILOGE IV (MOEFTA)
1. člen
Ratificira se odločitev Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 1/1999: sprememba Priloge IV, ki je bila sprejeta 9. februarja 1999.
2. člen
Odločitev se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
3. člen
Za izvajanje odločitve skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/01-45/1
Ljubljana, dne 3. oktobra 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost