Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4593. Odlok o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 8980.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 24. redni seji dne 25. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 6/92).
2. člen
Doda se nov drugi odstavek 20. člena, ki se glasi: »Upravljalec pokopališča razveljavi sklenjeno najemno pogodbo, če najemnik grobnega prostora v roku 30 dni po prejemu predhodnega opomina ne poravna najemnine za pretekli 2 leti. Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob, upravljalec pa ravna v skladu s četrtim in petim stavkom prvega odstavka tega člena.«
3. člen
Doda se nov drugi odstavek 21. člena, ki glasi:
»Najemniki grobnih prostorov ne morejo v primeru opustitev grobov med seboj sklepati pogodb, ker je to v izključni pristojnosti upravljalca pokopališča.«
4. člen
Doda se nov 22. člen, ki glasi:
»Če najemnik grobnega prostora spremeni bivališče ali se odseli, mora to javiti v roku šestih mesecev po preselitvi upravljalcu pokopališča, da lahko spremeni naslov najemnika za nemoteno pošiljanje računov za najemnine in ostala obvestila.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Spremeni se 27. člen, tako da glasi:
»Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki opusti predpisana ravnanja iz 7. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki opusti predpisana ravnanja iz prvega odstavka tega člena.«
6. člen
V 28. členu se spremeni besedilo tako, da glasi:
»Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje posameznik, občan, ki v območju pokopališča:
– odlaga smeti in odpadke izven za to določenega prostora«.
7. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-64/01
Šmarje pri Jelšah, dne 26. oktobra 2001.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost