Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve, stran 8974.

Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 31. seji dne 5. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
V odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve (Uradni list RS, št. 58/01) se dopolni naziv odloka tako, da se naziv odloka glasi:
»Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2001«.
V 1. členu odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve (Uradni list RS, št. 58/01) se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– suše v letu 2001«.
2. člen
V 2. členu se v drugi alinei spremeni znesek, tako da se glasi:
»– 1,200.000 SIT«
doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– 4,800.000 SIT za odpravo posledic suše v letu 2001«.
3. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za odpravo posledic suše razdeli prizadetim Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo na podlagi prijav prizadetih in predloga župana.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/01
Postojna, dne 6. novembra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost