Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4588. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2001, stran 8974.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 31. seji dne 5. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2001 (Uradni list RS, št. 30/01) - v nadaljevanju: odlok, se spremeni 2. člen in se glasi:
“2. člen
Predvideni prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki proračuna znašajo:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              v SIT
1. Prihodki                      1,516.127
2. Odhodki                       1,726.249
3. Primanjkljaj                    - 210.122
B) Račun finančnih terjatev in naložb           v SIT
1. Prejemki                        38.179
2. Izdatki                         7.975
3. Presežek                        30.204
C) Račun financiranja                   v SIT
1. Zadolževanje                     174.700
2. Odplačevanje dolga                   4.207
3. Neto zadolževanje                   170.493
4. Zmanjšanje sredstev na računih            -9.425"
----------------------------------------------------------------
2. člen
V drugem odstavku 4. člena odloka se besedilo »del prihodkov stanovanjskega področja oziroma sklada (za čas do ustanovitve javnega sklada)« nadomesti z besedilom »prihodki stanovanjskega področja oziroma sklada«.
3. člen
V 11. členu odloka se prvi stavek nadomesti z novim, ki se glasi: “Občina Postojna se v letu 2001 zadolži za investicije na področju družbene in komunalne infrastrukture v višini 123,700.000 SIT, Stanovanjski sklad Občine Postojna pa se zadolži za potrebe stanovanjske izgradnje na območju Občine Postojna v višini 51,000.000 SIT, kar znaša skupaj 174,700.000 SIT.”
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in veljajo za leto 2001.
Št. 032-01-2/01
Postojna, dne 6. novembra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost