Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4584. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8965.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US in 28/01) ter 7., 14. in 86. člen statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 30. seji dne 5. 11. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 847/1 travnik v izmeri 196 m2 in je pripisano k seznamu II. k.o. Cezanjevci.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 847/1 k.o. Cezanjevci preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Ljutomer ter se vknjiži pri vlož. št., k.o. Cezanjevci.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-5/01-3740
Ljutomer, dne 6. novembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.