Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4583. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer, stran 8964.

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98), pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi (Uradni list RS, št. 46/00), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94, 75/98), 28. člena odloka o občinskih cestah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 80/98), odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 64/00) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 30. seji dne 5. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 10/01; v nadaljevanju: osnovni odlok).
2. člen
Spremeni in dopolni se 18. člen odloka tako, da se v celoti glasi:
“Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo naslednji kriteriji:
– ponudbena cena
– fiksnost cen
– reference
– delež podizvajalcev
– že sklenjene koncesijske oziroma druge tovrstne pogodbe
– sedež podjetja oziroma lokacija baze
– predlog izvedbenega programa vzdrževanja
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
– in drugi kriteriji, ki se podrobneje določijo v objavi javnega razpisa oziroma razpisni dokumentaciji“:
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04-801/01
Ljutomer, dne 5. novembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.