Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4572. Mnenje k ceni odvajanja odplak na območju Občine Hajdina, stran 8952.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) in 6. člena uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 46/01) ter na vlogo Komunalnega podjetja Ptuj, d.d. Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, je Občinski svet občine Hajdina na 23. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel
M N E N J E
k ceni odvajanja odplak na območju Občine Hajdina
Občinski svet občine Hajdina daje pozitivno mnenje za 67,5% dvig cene odvajanja odplak Komunalnemu podjetju Ptuj, d.d., s sedežem Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, v Občini Hajdina, tako bi cene znašale:
– za gospodinjstva 18,92 SIT/m3,
– za ostale uporabnike 40,60 SIT/m3.
Št. 380-01/01-2
Hajdina, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.