Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4559. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Celje, stran 8938.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 24. 10. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Celje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino, označeno z naslednjo parcelno številko:
2545/6     cesta      v izmeri         389 m2
vpisana v vl. št. 1449 k. o. Celje.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Mestne občine Celje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-20/96
Celje, dne 24. oktobra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.