Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4554. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8928.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 19. redni seji dne 11. 10. 2001 sprejel naslednji
S K L E P
I
Na zemljišču parc. št. 1263/3, vl. št. 438, k.o. Trebče, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-19-0001/01
Bistrica ob Sotli, dne 11. oktobra 2001.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.