Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4546. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2001, stran 8922.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2001
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2001 v primerjavi s septembrom 2001 je bil 0,010.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra 2001 je bil 0,060.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra 2001 je bil 0,006.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2001 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,072.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2001 v primerjavi s septembrom 2001 je bil 0,005.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2001 je bil 0,065.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2001 je bil 0,006.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2001 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,078.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2001 v primerjavi s povprečjem leta 2000 je bil 0,079.
Št. 941-02-20/2001
Ljubljana, dne 7. novembra 2001.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije