Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4537. Odredba o radijskih frekvencah, za katere ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, stran 8890.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo
O D R E D B O
o radijskih frekvencah, za katere ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
1. člen
Ta odredba določa radijske frekvence, za katere ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ter pogoje za njihovo uporabo.
2. člen
(1) V tej odredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga.
2. CEPT je Konferenca evropskih uprav za pošto in telekomunikacije.
3. CEPT radioamatersko dovoljenje je radijsko dovoljenje, izdano na podlagi priporočila CEPT T/R 61-01.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tej odredbi, imajo enak pomen, kot je določen z zakonom in predpisom, ki določa načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov.
3. člen
(1) V Republiki Sloveniji se lahko brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc uporabljajo nekatere radijske frekvence, ki so namenjene za točno določeno uporabo, z večinoma točno določeno radijsko in terminalsko opremo. Te radijske frekvence, njihova uporaba, uporabljena radijska in terminalska oprema ter ustrezni dokumenti CEPT, to je odločitve Evropskega komiteja za radiokomunikacije (v nadaljnjem besedilu: ERC/DEC) in priporočila istega organa (v nadaljnjem besedilu: ERC/REC), so navedeni v tabeli v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Agencija spremlja izdajo ustreznih dokumentov CEPT iz prejšnjega odstavka tega člena in jih objavlja na svojih spletnih straneh.
4. člen
(1) Državljani iz držav, članic CEPT, smejo v Republiko Slovenijo vnašati in v njej uporabljati radijsko in terminalsko opremo brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, če je v teh državah uporaba te radijske in terminalske opreme dovoljena in ima oznake v skladu s predpisom, ki ureja radijsko in terminalsko opremo.
(2) Radijsko in terminalsko opremo smejo v Republiko Slovenijo vnašati in v njej uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc tudi državljani iz držav, ki niso članice CEPT, če so pristopile k ustreznim dokumentom CEPT, navedenim v zadnjem stolpcu tabele v prilogi.
5. člen
Radioamaterji, ki imajo CEPT radioamatersko dovoljenje, smejo med obiskom Republike Slovenije vanjo vnašati in v njej uporabljati radioamaterske radijske postaje skladno s priporočilom CEPT T/R 61-01 brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
6. člen
Ta odredba ne posega v veljavne carinske predpise.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati naslednje odredbe:
1. odredba o tujih radioamaterskih radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 73/97),
2. odredba o radijskih postajah za osebni klic prek satelita (Uradni list RS, št. 73/97),
3. odredba o tujih radijskih postajah (Uradni list RS, št. 73/97),
4. odredba o radijskih postajah telefonskega sistema za povezavo zrakoplov-zemlja (Uradni list RS, št. 73/97),
5. odredba o veljavnosti odobritve terminalske opreme satelitskih zemeljskih postaj z malimi satelitskimi antenami in satelitskih postaj za novinarstvo (Uradni list RS, št. 73/97).
8. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-14/2001
Ljubljana, dne 6. novembra 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

Priloga

(radijske frekvence, ki se lahko uporabljajo brez odločbe o dodelitvi)

 

 

RADIJSKE FREKVENCE

UPORABA

OPREMA

DOKUMENTI CEPT

9,000 ‑ 59,750 kHz

SRD[1]: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)13

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

59,750 ‑ 60,250 kHz

SRD: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)13

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

60,250 ‑ 70,000 kHz

SRD: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)13

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

70 ‑ 119 kHz

SRD: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)13

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

119 ‑ 135 kHz

SRD: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)13

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

457 kHz

SRD: iskanje ponesrečencev v plazovih

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 2

ERC/REC 70‑03 Ann. 2

4515 kHz

SRD: železniške aplikacije (sistem Euroloop)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 4

ERC/REC 70‑03 Ann. 4

6765 – 6795 kHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)01

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

 

SRD: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)14

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

7400 – 8800 kHz

SRD: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)15

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

13,553 – 13,567 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)01

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

 

SRD: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)14

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

26,957 – 27,283 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)02

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

 

SRD: induktivne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 9

ERC/DEC/(01)16

ERC/REC 70‑03 Ann. 9

26,960 – 27,410 MHz

mobilne radiokomunikacije kratkega dosega PR27

CEPT PR27 radijska oprema

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)16

26,995 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)10

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

27,045 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)10

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

27,095 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)10

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

 

SRD: železniške aplikacije (sistem Eurobalise)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 4

ERC/REC 70‑03 Ann. 4

27,145 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)10

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

27,195 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)10

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

29,7 – 47 MHz

SRD: brezvrvični mikrofoni (ozkopasovni avdio)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 10

ERC/REC 70‑03 Ann. 10

34,995 – 35,225 MHz

SRD: daljinsko vodenje zrakoplovnih modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)11

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

40,660 – 40,700 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)03

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

40,665 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)12

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

40,675 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)12

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

40,685 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)12

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

40,695 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 8

ERC/DEC/(01)12

ERC/REC 70‑03 Ann. 8

137 – 137,175 MHz

S‑PCS < 1GHz[2]

mobilne zemeljske postaje S‑PCS < 1GHz

ERC/DEC/(99)05

137,75 – 138 MHz

S‑PCS < 1GHz

mobilne zemeljske postaje S‑PCS < 1GHz

ERC/DEC/(99)05

148 – 150,05 MHz

S‑PCS < 1GHz

mobilne zemeljske postaje S‑PCS < 1GHz

ERC/DEC/(99)05

169,4125 ‑ 169,8125 MHz

ERMES[3]

sprejemniki osebnega klica ERMES

ERC/DEC/(98)23

173,965 ‑ 174,015 MHz

SRD: brezvrvični mikrofoni (pomožna sredstva)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 10

ERC/REC 70‑03 Ann. 10

174 ‑ 216 MHz

SRD: brezvrvični mikrofoni (profesionalni mikrofoni)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 10

ERC/REC 70‑03 Ann. 10

312 – 315 MHz

S‑PCS < 1GHz

mobilne zemeljske postaje S‑PCS < 1GHz

ERC/DEC/(99)05

387 – 390 MHz

S‑PCS < 1GHz

mobilne zemeljske postaje S‑PCS < 1GHz

ERC/DEC/(99)05

399,9 – 400,05 MHz

S‑PCS < 1GHz

mobilne zemeljske postaje S‑PCS < 1GHz

ERC/DEC/(99)05

400,15 – 401 MHz

S‑PCS < 1GHz

mobilne zemeljske postaje S‑PCS < 1GHz

ERC/DEC/(99)05

402 ‑ 405 MHz

SRD: aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči

oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70‑03 Ann. 12

ERC/DEC/(01)17

ERC/REC 70‑03 Ann. 12

406 – 406,1 MHz

S‑PCS < 1GHz

mobilne zemeljske postaje S‑PCS < 1GHz

ERC/DEC/(99)05

410 ‑ 430 MHz

NMT[4]

mobilni terminali NMT

 

410 ‑ 430 MHz

profesionalni mobilni radio TETRA[5]

mobilni terminali TETRA

ERC/DEC/(99)02

ERC/DEC/(99)03

433,05 ‑ 434,79 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

446 ‑ 446,1 MHz

profesionalni mobilni radio PMR446

mobilni terminali PMR446

ERC/DEC/(98)26

ERC/DEC/(98)27

470 ‑ 862 MHz

SRD: brezvrvični mikrofoni (profesionalni mikrofoni)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 10

ERC/REC 70‑03 Ann. 10

863 ‑ 865 MHz

SRD: brezžične zvokovne aplikacije

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 13

ERC/DEC/(01)18

ERC/REC 70‑03 Ann. 13

 

SRD: brezvrvični mikrofoni (potrošniški mikrofoni)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 10

ERC/REC 70‑03 Ann. 10

864,1 ‑ 868,1 MHz

CT 2[6]

brezvrvični terminali CT 2

ERC/DEC/(96)18

868,0 ‑ 868,6 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)04

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

868,6 ‑ 868,7 MHz

SRD: alarmi (alarmi na splošno)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 7

ERC/DEC/(01)09

ERC/REC 70‑03 Ann. 7

868,7 – 869,2 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)04

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

869,20 – 869,25 MHz

SRD: alarmi (socialni alarmi)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 7

ERC/DEC/(97)06

ERC/REC 70‑03 Ann. 7

869,25 – 869,30 MHz

SRD: alarmi (alarmi na splošno)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 7

ERC/DEC/(01)09

ERC/REC 70‑03 Ann. 7

869,4 – 869,65 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)04

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

869,65 – 869,70 MHz

SRD: alarmi (alarmi na splošno)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 7

ERC/DEC/(01)09

ERC/REC 70‑03 Ann. 7

869,7 – 870,0 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)04

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

870 ‑ 876 MHz

profesionalni mobilni radio TETRA

mobilni terminali TETRA

ERC/DEC/(99)02

ERC/DEC/(99)03

885 ‑ 887 MHz

CT 1+[7]

brezvrvični terminali CT 1+

 

890 ‑ 915 MHz

GSM[8]

mobilni terminali GSM

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)20

915 ‑ 921 MHz

profesionalni mobilni radio TETRA

mobilni terminali TETRA

ERC/DEC/(99)02

ERC/DEC/(99)03

930 ‑ 932 MHz

CT 1+

brezvrvični terminali CT 1+

 

935 ‑ 960 MHz

GSM

mobilni terminali GSM

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)20

do 960 MHz

osebni klic (pager)

terminali za osebni klic

ERC/REC 01‑07

 

osebni klic (pager) prek satelita

terminali za osebni klic prek satelita

ERC/REC 21‑14

1525 – 1544 MHz

mobilni satelitski sistemi:

SpaceChecker S‑SMS

Thuraya

Inmarsat‑B

Inmarsat‑C

Inmarsat‑M

Inmarsat‑M4

Inmarsat‑D

Inmarsat‑phone (Mini‑M)

EMS‑PRODAT

EMS‑MSSAT

ustrezni terminali

 

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)01

ERC/DEC/(98)02

ERC/DEC/(98)03

ERC/DEC/(98)04

ERC/DEC/(98)12

ERC/DEC/(98)13

ERC/DEC/(98)14

ERC/DEC/(98)18

ERC/DEC/(98)19

ERC/DEC/(98)29

ERC/DEC/(99)18

ERC/DEC/(99)19

ERC/DEC/(99)20

ERC/DEC/(99)21

ERC/DEC/(01)22

ERC/DEC/(01)23

ERC/DEC/(01)24

ERC/DEC/(01)25

1545 – 1559 MHz

mobilni satelitski sistemi:

SpaceChecker S‑SMS

Thuraya

Inmarsat‑B

Inmarsat‑C

Inmarsat‑M

Inmarsat‑M4

Inmarsat‑D

Inmarsat‑phone (Mini‑M)

EMS‑PRODAT

EMS‑MSSAT

ustrezni terminali

 

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)01

ERC/DEC/(98)02

ERC/DEC/(98)03

ERC/DEC/(98)04

ERC/DEC/(98)12

ERC/DEC/(98)13

ERC/DEC/(98)14

ERC/DEC/(98)18

ERC/DEC/(98)19

ERC/DEC/(98)29

ERC/DEC/(99)18

ERC/DEC/(99)19

ERC/DEC/(99)20

ERC/DEC/(99)21

ERC/DEC/(01)22

ERC/DEC/(01)23

ERC/DEC/(01)24

ERC/DEC/(01)25

1610,0 – 1626,5 MHz

S‑PCS[9]

mobilne zemeljske postaje S‑PCS

ERC/DEC/(97)03

ERC/DEC/(97)05

1626,5 – 1645,5 MHz

mobilni satelitski sistemi:

SpaceChecker S‑SMS

Thuraya

Inmarsat‑B

Inmarsat‑C

Inmarsat‑M

Inmarsat‑M4

Inmarsat‑D

Inmarsat‑phone (Mini‑M)

EMS‑prodat

EMS‑MSSAT

ustrezni terminali

 

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)01

ERC/DEC/(98)02

ERC/DEC/(98)03

ERC/DEC/(98)04

ERC/DEC/(98)12

ERC/DEC/(98)13

ERC/DEC/(98)14

ERC/DEC/(98)18

ERC/DEC/(98)19

ERC/DEC/(98)29

ERC/DEC/(99)18

ERC/DEC/(99)19

ERC/DEC/(99)20

ERC/DEC/(99)21

ERC/DEC/(01)22

ERC/DEC/(01)23

ERC/DEC/(01)24

ERC/DEC/(01)25

1646,5 – 1660,5 MHz

mobilni satelitski sistemi:

SpaceChecker S‑SMS

Thuraya

Inmarsat‑B

Inmarsat‑C

Inmarsat‑M

Inmarsat‑M4

Inmarsat‑D

Inmarsat‑phone (Mini‑M)

EMS‑prodat

EMS‑MSSAT

ustrezni terminali

 

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)01

ERC/DEC/(98)02

ERC/DEC/(98)03

ERC/DEC/(98)04

ERC/DEC/(98)12

ERC/DEC/(98)13

ERC/DEC/(98)14

ERC/DEC/(98)18

ERC/DEC/(98)19

ERC/DEC/(98)29

ERC/DEC/(99)18

ERC/DEC/(99)19

ERC/DEC/(99)20

ERC/DEC/(99)21

ERC/DEC/(01)22

ERC/DEC/(01)23

ERC/DEC/(01)24

ERC/DEC/(01)25

1670 – 1675 MHz

TFTS[10]

mobilni terminali TFTS

ERC/DEC/(92)01

ERC/REC T/R 41‑01

1710 ‑ 1785 MHz

DCS 1800[11]

mobilni terminal DSC1800

ERC/DEC/(97)11

ERC/DEC/(98)21

1785 – 1800 MHz

SRD: brezvrvični mikrofoni (profesionalni mikrofoni)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 10

ERC/REC 70‑03 Ann. 10

1800 – 1805 MHz

TFTS

mobilni terminali TFTS

ERC/DEC/(92)01

ERC/REC T/R 41‑01

1805 ‑ 1880 MHz

DCS 1800

mobilni terminal DSC1800

ERC/DEC/(97)11

ERC/DEC/(98)21

1880 – 1900 MHz

DECT[12]

brezvrvični terminali DECT

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)22

1900 – 1980 MHz

 

UMTS/IMT‑2000[13]

prizemni mobilni terminali UMTS/IMT‑2000

ERC/DEC/(00)06

1980 – 2010 MHz

 

S‑PCS

mobilne zemeljske postaje S‑PCS

ERC/DEC/(97)05

 

UMTS/IMT‑2000

satelitski mobilni terminali UMTS/IMT‑2000

ERC/DEC/(00)06

2010 – 2025 MHz

UMTS/IMT‑2000

prizemni mobilni terminali UMTS/IMT‑2000

ERC/DEC/(00)06

2110 – 2170 MHz

 

UMTS/IMT‑2000

prizemni mobilni terminali UMTS/IMT‑2000

ERC/DEC/(00)06

2170 – 2200 MHz

 

S‑PCS

mobilne zemeljske postaje S‑PCS

ERC/DEC/(97)05

 

UMTS/IMT‑2000

satelitski mobilni terminali UMTS/IMT‑2000

ERC/DEC/(00)06

2400 – 2483,5 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)05

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

 

SRD: radijsko lokalno omrežje (RLAN)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 3

ERC/DEC/(01)07

ERC/REC 70‑03 Ann. 3

 

SRD: senzorji premikanje in naprave za alarmiranje

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 6

ERC/DEC/(01)08

ERC/REC 70‑03 Ann. 6

2446 – 2454 MHz

SRD: železniške aplikacije (avtomatična identifikacija vozil)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 4

ERC/REC 70‑03 Ann. 4

3400 ‑ 4200 MHz

satelitski sistemi, ki uporabljajo ROES

zemeljske postaje, namenjene samo sprejemu (ROES)

ERC/DEC/(99)26

5150 – 5350 MHz

SRD: visoko zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 3

ERC/REC 70‑03 Ann. 3

5470 – 5725 MHz

SRD: visoko zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 3

ERC/REC 70‑03 Ann. 3

5725 – 5875 MHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/DEC/(01)06

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

5795 – 5805 MHz

SRD: cestno‑transportna in prometna telematika (sistemi cesta‑vozilo, predvsem za pobiranje cestnine)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 5

ERC/REC 70‑03 Ann. 5

9200 ‑ 9500 MHz

SRD: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 6

ERC/REC 70‑03 Ann. 6

9500 ‑ 9975 MHz

SRD: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 6

ERC/REC 70‑03 Ann. 6

10,7 – 11,7 GHz

mobilni satelitski sistem Euteltracs

terminali Omnitracs

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)15

10,70 – 12,75 GHz

satelitski sistemi, ki uporabljajo SIT

satelitski interaktivni terminali (SIT)

ERC/DEC/(00)03

 

satelitski sistemi, ki uporabljajo ROES

zemeljske postaje, namenjene samo sprejemu (ROES)

ERC/DEC/(99)26

11,45 – 11,70 GHz

mobilni satelitski sistem ARCANET

(torbični) terminali ARCANET

ERC/DEC/(98)24

12,50 – 12,75 GHz

mobilni satelitski sistem Euteltracs

terminali Omnitracs

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)15

 

satelitski sistemi, ki uporabljajo VSAT[14]

terminali VSAT

ERC/DEC/(00)05

 

mobilni satelitski sistem ARCANET

(torbični) terminali ARCANET

ERC/DEC/(98)24

13,4 ‑ 14,0 GHz

SRD: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 6

ERC/REC 70‑03 Ann. 6

14 – 14,25 GHz

mobilni satelitski sistem Euteltracs

terminali Omnitracs

ERC/DEC/(95)01

ERC/DEC/(98)15

 

satelitski sistemi, ki uporabljajo VSAT

terminali VSAT

ERC/DEC/(00)05

 

mobilni satelitski sistem ARCANET

(torbični) terminali ARCANET

ERC/DEC/(98)24

17,1 – 17,3 GHz

SRD: visoko zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 3

ERC/REC 70‑03 Ann. 3

17,7 – 20,2 GHz

satelitski sistemi, ki uporabljajo ROES

zemeljske postaje, namenjene samo sprejemu (ROES)

ERC/DEC/(99)26

19,7 – 20,2 GHz

satelitski sistemi, ki uporabljajo SUT

satelitski uporabniški terminali (SUT)

ERC/DEC/(00)04

24 ‑ 24,05 GHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

24,05 ‑ 24,25 GHz

SRD: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 6

ERC/REC 70‑03 Ann. 6

29,5 – 30 GHz

satelitski sistemi, ki uporabljajo SIT

satelitske interaktivni terminali (SIT)

ERC/DEC/(00)03

 

satelitski sistemi, ki uporabljajo SUT

satelitski uporabniški terminali (SUT)

ERC/DEC/(00)04

61,0 ‑ 61,5 GHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

63 – 64 GHz

SRD: cestno‑transportna in prometna telematika (sistemi vozilo‑vozilo in cesta‑vozilo)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 5

ERC/DEC/(92)02

ERC/REC 70‑03 Ann. 5

76 – 77 GHz

SRD: cestno‑transportna in prometna telematika (radarji)

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 5

ERC/DEC/(92)02

ERC/REC 70‑03 Ann. 5

122 ‑ 123 GHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

244 ‑ 246 GHz

SRD: nespecifične naprave

oprema iz ERC/REC 70‑03 Ann. 1

ERC/REC 70‑03 Ann. 1

 [1] SRD (“Short Range Devices”) ‑ naprave kratkega dosega

[2] S‑PCS<1GHz (“Satellite Personal Communication Service below 1 GHz”) ‑ storitve satelitskih osebnih komunikacij pod 1 GHz

[3] ERMES (“Enhanced (ali European) Radio Messaging System”) ‑ izboljšani (ali evropski) radijski sporočilni sistem

[4] NMT (“Nordic Mobile Telephone System”) ‑ analogni mobilni radiotelefonski sistem

[5] TETRA (“TErrestrial Trunked Radio”) ‑ prizemni snopovni radio

[6] CT 2 (“Cordless Telephone”) ‑ (digitalni) brezvrvični telefon

[7] CT 1+ (“Cordless Telephone”) ‑ (analogni) brezvrvični telefon

[8] GSM (“Global System for Mobile Communications”) ‑ globalni (digitalni) sistem mobilnih komunikacij

[9] S‑PCS (“Satellite Personal Communication Service”) ‑ storitve satelitskih osebnih komunikacij

[10] TFTS (“Terrestrial Flight Telephone System”) ‑ prizemni letalski telefonski sistem

[11] DCS1800 (“Digital Cellular System at 1800 MHz”) ‑ digitalni celični sistem na 1800 MHz

[12] DECT (“Digital European (ali Enhanced) Cordless Telecomunications”) ‑ digitalne evrposke (ali izboljšane) brezvrvične komunikacije

[13] UMTS (“Universal Mobile Telecommunications System”) ‑ univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem

[14] VSAT (“Very Small Aperture Terminal”) ‑ satelitski terminal z majhno anteno


AAA Zlata odličnost