Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4514. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, stran 8792.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 12. in 25. členom zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3., 25., 105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/98), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 8. členom odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 4. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
1. člen
V odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 22/01) se:
– prvi odstavek 2. člena dopolni tako, da se ločilo na koncu stavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“, ki obsega: “
– besedilo na začetku drugega odstavka 2. člena, ki se glasi “ Pokopališka dejavnost obsega: “ se izpusti.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. člena tako, da glasi:
“ Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se opravlja na podlagi podeljene koncesije. Urejanje pokopališč poteka na krajevno običajen način, v soglasju s svetom pristojne krajevne skupnosti. “
3. člen
Na koncu 5. člena se besedilo “upravljalci pokopališč“ nadomesti z besedo “koncedentom“.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35207/00001/2001
Žalec, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti