Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4509. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2001, stran 8783.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00) in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 4. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2001 (Uradni list RS, št. 42/01) se drugi člen spremeni, tako da se glasi:
“Proračun za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
V SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki                     1.900,100.000
II.  Odhodki                     2.036,540.000
III. Proračunski primanjkljaj (I–II)          136,440.000
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                 43,160.000
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                 3,000.000
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV–V)      40,160.000
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna               138,000.000
VIII. Odplačila dolga                  111,680.000
IX.  Neto zadolževanje (VII–VIII)            26,320.000
X.  Zmanjšanje sredstev na računih           69,960.000
2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
“Občina Žalec v letu 2001 najame dolgoročni kredit za izgradnjo telovadnice v Osnovni šoli Petrovče in za rekonstrukcijo atletske steze Športnega centra Žalec v skupni višini 138,000.000 SIT.“
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302/0001/2001
Žalec, dne 10. oktobra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti