Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4508. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Videm, stran 8782.

Na podlagi 77. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 59/99 in 70/00), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Videm in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Videm na 27. redni seji sveta z dne 18. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Videm
1. člen
(Opredelitev)
Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Videm.
Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v gospodinjstvih ter industrijskih in drugih storitvah uporabnikov. Odpadne vode iz kmetijstva niso predmet tega odloka.
2. člen
(Znesek prispevka)
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Videm plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek v višini:
2000 točk (1 točka 1 DEM)
(1 točka je 1 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila). Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so lastniki legalno zgrajenih objektov na področju, kjer se izvaja investicija.
3. člen
(Opredelitev prispevka)
Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni ni zajeta izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključnega mesta, ki sega do uporabnikovega zemljišča, če je lastniško možno.
Število točk 2. člena se za
– individualne eno- do tristanovanjske hiše pomnoži s količnikom 1,00,
– večstanovanjske objekte s štirimi in večstanovanjskimi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količnikom 0,60 in
– gostinske lokale ter objekte za gospodarske in storitvene dejavnosti pomnoži s količnikom 1,20.
4. člen
(Plačilo in potrdilo o prispevku)
Uporabnik lahko prispevek poravna v enem ali več (največ 18) zaporednih mesečnih obrokih. Plačilo na obroke se določi s posebno pogodbo. Obroki so fiksni. Ob zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obresti.
Na kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi občani Občine Videm. Kolikor se uporabnik vključi v akcijo kasneje, vendar pred zaključkom akcije, lahko znesek poravna v tolikih obrokih, kot jih še imajo za plačilo uporabniki, ki so se vključili v začetku akcije. Kolikor uporabnik poravna celotni znesek v prvih treh mesecih od začetka akcije, plača prispevek v vrednosti 90% točk.
Uporabniki, ki v času izgradnje kanalizacije iz kakršnih koli razlogov nočejo ali ne morejo pristopiti, se lahko priključijo na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku akcije samo pod pogojem, da v celoti poravnajo strošek priključka, povečan za 20%. Ta prispevek obsega samo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
Po sklenitvi pogodbe izda občinska uprava uporabniku soglasje, na osnovi katerega mu upravljalec kanalizacijskega omrežja izvede priključek v skladu z veljavnimi predpisi.
Brez soglasja ni mogoče izvesti priključitve uporabnika na javno kanalizacijsko omrežje.
5. člen
(Izvajalec priključka)
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede njegov upravljalec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in kriteriji ter normativi in standardi.
Stroški izvedbe priključka na kanalizacijsko omrežje v prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik, ki se priključuje, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem javnega kanalizacijskega omrežja (priklop).
6. člen
(Namembnost prispevka)
Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se zbirajo na posebnem podračunu Občine Videm in so strogo namenska.
Sredstva prispevkov so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij,
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij,
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav.
7. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-562-/2001-24
Videm, dne 16. oktobra 2001.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti