Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8760.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00) je Občinski svet občine Kuzma na 24. redni seji dne 26. 10. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 60/99) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
Nagrada podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili: za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti župana, za vodenje občinskega sveta in za pomoč županu pri izvrševanju nalog po potrebi, mu pripada mesečno 25.000 SIT neto.
Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravlja funkcijo župana, pripada v času, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta 10.000 SIT neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 5.000 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 3.000 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »na podlagi pete alinee 6. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »v višini 3.000 SIT neto«.
Besedilo drugega odstavka se črta in se nadomesti z:
»Nagrade se izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava«.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednjih višinah:
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta in udeležba na seji občinskega sveta 7.000 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa nadzornega odbora, katerega član je 5.000 SIT neto.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 032/01/01-10
Kuzma, dne 26. oktobra 2001.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti