Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4492. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2001, stran 8752.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 11. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 23. redni seji, ki je bila dne 25. 10. 2001 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 9/01, 76/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki občinskega proračuna         780,490.000
II.  Odhodki občinskega proračuna         919,290.000
III. Presežek prihodkov (I-II)          –138,800.000
B)  Račun finančnih terjatev
IV.  Prejeta vračila danih posojil              –
V.  Dana posojila                      –
VI.  Prejeta minus dana posojila               –
VII. Skupni presežek (prihodki minus
   odhodki ter saldo prejetih in danih
   posojil)                   –138,800.000
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                      –
IX.  Odplačilo dolga                     –
X.  Neto zadolževanje (VIII-IX)               –
XI.  (Povečanje) zmanjšanje (VII-X)        –138,800.000
XII. Prenos presežka iz preteklega leta      +138,800.000
XIII. Povečanje/zmanjšanje sredstev na računu         –
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 28/2001
Brezovica, dne 26. oktobra 2001.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti