Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4469. Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, stran 8734.

Na podlagi 50. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00 in 26/01) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja nagrado in povračilo stroškov sodnikom porotnikom za sodelovanje pri sojenju.
Stroški po tem pravilniku obsegajo:
– potne stroške,
– stroške za prehrano in prenočišče,
– nadomestilo plače oziroma izgubljeni zaslužek.
II. NAGRADA
2. člen
Sodniku porotniku pripada nagrada v višini 300 tolarjev za vsake začete pol ure sodelovanja pri sojenju.
Minister, pristojen za pravosodje, najmanj enkrat letno uskladi višino nagrade, določene v prejšnjem odstavku, s spremembo indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.
III. POVRAČILO STROŠKOV
3. člen
Potni stroški obsegajo stroške prihoda in vrnitve sodnika porotnika od kraja njegovega prebivališča do sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja funkcijo sodnika porotnika. Potni stroški se priznajo v višini dejanskih izdatkov za prevoz z javnim prevoznim sredstvom.
Če ni možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se sodniku porotniku prizna kilometrina.
4. člen
Stroški za prehrano se priznajo sodnikom porotnikom v obliki dnevnice.
Pravico do dnevnice ima sodnik porotnik, ki ima prebivališče zunaj kraja sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali če opravlja funkcijo sodnika porotnika zunaj kraja sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča.
Stroški za prenočišče se priznajo sodniku porotniku s povračilom dejansko plačanih stroškov prenočevanja.
Pravico do povračila stroškov prenočišča ima sodnik porotnik, ki ima prebivališče zunaj kraja sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali če opravlja funkcijo sodnika porotnika zunaj kraja sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča in je zaradi sodelovanja pri sojenju moral prenočevati v tem kraju.
5. člen
Dnevnica, stroški prenočišča in kilometrina se odmerijo na način in v višini, ki je določena za odmero dnevnice, stroškov prenočišča in kilometrine za sodnike.
IV. NADOMESTILO PLAČE OZIROMA IZGUBLJENI ZASLUŽEK
6. člen
Sodnik porotnik, ki je zaposlen in zaradi opravljanja funkcije odsoten z dela, ima na podlagi potrdila sodišča pravico do nadomestila plače.
Delodajalec sodniku porotniku izplača nadomestilo plače, sodišče pa nato delodajalcu povrne znesek, ki ustreza višini nadomestila plače na podlagi pisnega obračuna s priloženimi dokazili o višini plače sodnika porotnika in o izplačanem nadomestilu.
7. člen
Samostojnemu podjetniku oziroma osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost kot redni poklic, pripada nadomestilo za izgubljeni zaslužek v višini, ki se določa po sodni odmeri glede na povprečni dnevni zaslužek v ustreznem poklicu v odvisnosti od časa opravljanja funkcije sodnika porotnika.
8. člen
Sodniki porotniki, ki niso zajeti v določbah 6. in 7. člena tega pravilnika in tisti, ki so zaposleni, vendar v času opravljanja funkcije sodnika porotnika niso bili odsotni z dela, imajo pravico do nadomestila v pavšalnem znesku.
Višina nadomestila se v tem primeru odmeri v odvisnosti od časa opravljanja funkcije sodnika porotnika, pri čemer višina nadomestila na dan ne sme presegati 75 odstotkov zneska dnevnice za službeno potovanje, ki traja od šest do osem ur, kot je določeno za sodnike.
V. SKUPNE DOLOČBE
9. člen
Sodnik porotnik predloži zahtevek (obrazec št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim) za nagrado in povračilo stroškov takoj po končani obravnavi, najpozneje pa v osmih dneh po obravnavi.
Sodniku porotniku, ki ima pravico do nadomestila plače, sodišče izda potrdilo o sodelovanju pri sojenju v okviru opravljanja funkcije sodnika porotnika.
10. člen
Sklep o nagradi in povračilu stroškov ter nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka sodnika porotnika (obrazec št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim) izda predsednik senata, v katerem je sodnik porotnik sodeloval.
Izplačilo nagrade in povračila sredstev ter nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka se izvrši na podlagi sklepa predsednika senata.
11. člen
Nagrade in povračila stroškov se izplačujejo iz proračunskih sredstev sodišča na tekoči račun sodnika porotnika, obračunani davki in druge dajatve pa na ustrezne račune javnih sredstev.
Nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka se izplačujejo iz proračunskih sredstev sodišča na račun prejemnika.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik se preneha uporabljati odlok o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom (Uradni list RS, št. 33/95) in preneha veljati Obrazec SR št. 27 (Sodni red, Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98 in 22/00).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2002.
Ljubljana, dne 30. oktobra 2001.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti