Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3901. Uredba o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta, stran 7515.

Na podlagi 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta
1. člen
V okviru carinskega kontingenta, določenega s to uredbo, se uporablja carinska stopnja prosto in posebna uvozna dajatev se ne plačuje pri uvozu naslednjega blaga:
-----------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Poimenovanje         Carinski kontingent
-----------------------------------------------------------------
1001      Pšenica in soržica
1001 90     - Drugo:
        - - druga pira, navadna pšenica
        in soržica:
1001 90 99   - - - drugo              40.000 ton.
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Upravičenec za uvoz blaga iz prejšnjega člena je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki mora za vsakokratni uvoz predhodno pridobiti potrdilo Ministrstva za gospodarstvo.
Zavod lahko uvozi blago iz prejšnjega člena sam ali pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti.
3. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 14/00, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše štirimestno šifro “8000“.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-37/2001-1
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost