Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3898. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7514.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odločba US, 9/96 - odločba US, 39/96, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 - odločba US in 70/00), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel naslednji
S K L E P
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.št. 3143/11, cesta v izmeri 331 m2, k.o. Jurka vas, z dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od Seznama I, k.o. Jurka vas in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o., last Mestne občine Novo mesto.
2
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 467-17/1999-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost