Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3897. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt IMOS Češča vas) in osnutka Odloka o zazidalnem načrtu IMOS Češča vas, stran 7513.

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) in 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine Novo mesto dne 31. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt IMOS Češča vas) in osnutka Odloka o zazidalnem načrtu IMOS Češča vas
1. člen
Javno se razgrneta:
a) osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt IMOS Češča vas)
b) osnutek Odloka o zazidalnem načrtu IMOS Češča vas.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na planske spremembe veljavnih občinskih prostorskih aktov v smislu opredelitve novega stavbnega zemljišča in njegove namembnosti in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za zazidalni načrt IMOS Češča vas ter osnutek zazidalnega načrta IMOS Češča vas bosta javno razgrnjena v prostorih krajevne skupnosti Prečna in Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje, (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17., v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) in sicer trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v krajevni skupnosti Prečna. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve ter o kraju, datumu in času javne obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 352-01-4/01
Novo mesto, dne 31. julija 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost