Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3896. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 2001 (za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto) - dopolnitev 2001/2, stran 7512.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 ter Uradni list RS, št. 71/93) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Župan Mestne občine Novo mesto dne 4. 9. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 2001 (za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto) – dopolnitev 2001/2
1. člen
Javno se razgrne Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 2001 (za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto).
2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin občinskih planskih aktov obravnava novelacijo obstoječih prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, predvsem za naslednja področja:
A) Spremembe, ki jih predlagajo občani in pravne osebe:
– Spremembe namenske rabe prostora glede na pobude občanov in pravnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe individualne gradnje, proizvodnje, servisnih in poslovnih dejavnosti, rekreacije, infrastrukture....
B) Spremembe, ki so širšega pomena za celo občino:
– določitev novih oziroma širitev obstoječih ureditvenih območij naselij,
– določitev območij razpršene gradnje,
– določitev novih območij, kjer naj bi se izvajale agromelioracije,
– določitev novih vodnih virov in varstvenih pasov zanje.
V spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se vključi tudi tiste prostorske sestavine, za katere se pri pregledu obstoječih gradiv ugotovi, da jih je potrebno in smiselno dopolniti.
3. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin občinskih planskih aktov za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto bo javno razgrnjen od 14. septembra 2001 do 15. oktobra 2001:
– v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure),
– v prostorih KS Šmarjeta,
– v prostorih KS Bela Cerkev,
– v prostorih KS Otočec,
– v prostorih KS Straža,
– v prostorih KS Birčna vas,
– v prostorih KS Uršna sela,
– v prostorih KS Podgrad,
– v prostorih KS Brusnice,
– v prostorih KS Gabrje,
– v prostorih KS Mali Slatnik,
– v prostorih KS Bučna vas,
– v prostorih KS Prečna,
– v prostorih KS Gotna vas,
– v prostorih KS Regrča vas,
– v prostorih KS Šmihel.
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave v krajevnih skupnostih in v prostorih mestne občine. Obvestilo o času in kraju javnih obravnav bo objavljeno v Dolenjskem listu dne 13. septembra 2001.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na krajih javnih razgrnitev ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Št. 015-05-14/99-1906
Novo mesto, dne 4. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost