Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3893. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298 - Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti, stran 7507.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota dne 10. 9. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298 – Lendavska ulica) z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti
I
Javno se razgrne odlok o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298 – Lendavska ulica) z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti, ki ga je pod številko projekta 11/01-LN/MS avgusta 2001 izdelala družba ZEU – družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu mestnih četrti mesta M. Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
Št. 35003-5/01
Murska Sobota, dne 10. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost