Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3891. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2001, stran 7506.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odl. US, 67/97 - odl. US, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 - odl. US in 89/99), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 8. izredni seji dne 5. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2001
1
V odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2001 (Uradni list RS, št. 29/01), se spremeni v 3. členu, prvi stavek tretjega odstavka in točka A) tako, da glasi:
Proračun Občine Majšperk za leto 2001 se določa v višini 648,466.000 SIT, in sicer:
A) V bilanci prihodkov in odhodkov
I. skupaj prihodki        648,466.000 SIT
II. skupaj odhodki        648,466.000 SIT
2
Vsa ostala določila v odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2001, ostanejo nespremenjena.
3
Ta odlok začne veljati s sprejemom na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02/01-01-2
Majšperk, dne 5. septembra 2001.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.