Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3887. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2001, stran 7502.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 – odločba US, Uradni list RS, št. 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 22. redni seji dne 6. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2001 (Uradni list, št. 12/01) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
»Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2001 znašajo 409,926.000 SIT, in sicer v:
bilanci prihodkov in odhodkov                SIT
– skupaj prihodki                  409,926.000
– skupaj odhodki                   442,070.081
– proračunski primanjkljaj              32,144.081
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/2001
Hajdina, dne 6. septembra 2001.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost