Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3879. Pravilnik o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, stran 7484.

Na podlagi 69. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
1. člen
Ta pravilnik določa usposobljenost za opravljanje posameznih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
2. člen
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je usposobljen za opravljanje posamezne vrste dopolnilne dejavnosti, če:
1. ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri ali
2. ima ustrezen certifikat, pridobljen z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem ter preizkusom strokovne usposobljenosti po programu poklicne kvalifikacije za dejavnost, ki jo bo opravljal kot dopolnilno dejavnost na kmetiji.
3. člen
Za izobrazbo ustrezne smeri iz 1. točke prejšnjega člena se šteje pri:
– predelavi mleka: najmanj IV. stopnja izobrazbe živilske smeri mlekarstvo;
– predelavi mesa: najmanj IV. stopnja izobrazbe živilske smeri mesarstvo;
– peki kruha, peki potic in peciva ter izdelavi testenin: najmanj IV. stopnja izobrazbe kmetijske, živilske ali gostinske smeri;
– predelavi sadja in zelenjave: najmanj IV. stopnja izobrazbe živilske, kmetijske ali gostinske smeri;
– predelavi lesa in delu z mehanizacijo ter motorno žago: najmanj IV. stopnja izobrazbe gozdarske ali lesarske smeri;
– turizmu na kmetiji: najmanj IV. stopnja izobrazbe gostinske ali kmetijske smeri;
– storitve s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo: najmanj IV. stopnja izobrazbe kmetijske ali gozdarske smeri;
– vrtnarstvu: najmanj IV. stopnja izobrazbe vrtnarske smeri.
4. člen
Za ustrezen certifikat iz druge točke 2. člena se šteje pri:
– predelavi mleka: državni certifikat - predelovalec-ka mleka;
– predelavi mesa: državni certifikat - predelovalec-ka mesa;
– predelavi sadja: državni certifikat - predelovalec-ka sadja;
– peki kruha: državni certifikat - izdelovalec-ka kruha iz krušne peči;
– peki potic: državni certifikat - izdelovalec-ka kruha iz krušne peči;
– turizmu na kmetiji: potrdilo o opravljenem 70-urnem tečaju po programu kmetijske svetovalne službe;
– pridobivanju in prodaji energije iz vodnih, veternih in drugih virov: potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– čebelarstvu: državni certifikat - čebelar-ka;
– storitvah s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo: potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo.
5. člen
Za opravljanje posamezne vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za katero s tem pravilnikom ni predpisana usposobljenost, mora nosilec dopolnilne dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
6. člen
Ne glede na določbo 2. člena tega pravilnika se šteje, da je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ustrezno usposobljen za opravljanje te dejavnosti, če dokaže, da je dejavnost, ki jo želi opravljati kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, opravljal do dneva uveljavitve tega pravilnika skladno z veljavnimi predpisi ali če jo do dneva uveljavitve tega pravilnika izpolnjeval pogoje strokovne usposobljenosti za opravljanje te dejavnosti, določene z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-159/01
Ljubljana, dne 18. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost