Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3873. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe PROMET, stran 7447.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe PROMET
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Promet (VIŠ), 30. junija 2000 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše izobrazba, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz angleškega ali nemškega jezika.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz angleškega ali nemškega jezika.
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ali gospodarskega inženirstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
4. računalništvo in informatika v prometu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike ali gospodarskega inženirstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike – smer elektronika ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, računalništva in informatike, elektrotehnike – smer elektronika ali matematike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, ekonomije, elektrotehnike – smer elektronika, elektronike ali organizacije dela.
5. varnost v prometu in varstvo pri delu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa ali tehnologije prometa oziroma študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz varstva pri delu in požarnega varstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa ali tehnologije prometa oziroma študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa ali varstva pri delu in požarnega varstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa ali varstva pri delu in požarnega varstva.
6. matematika s statistiko
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz matematike ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz matematike ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali matematike.
7. tehnološke značilnosti tovorov v prometu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali kemije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali kemije oziroma študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, kemijske tehnologije ali kemije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, kemijske tehnologije ali kemije.
8. pogodbeno pravo
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava.
9. prometni sistemi
10. tehnologija železniškega prometa
11. organizacija železniškega prometa
12. tehnologija cestnega prometa
13. organizacija cestnega prometa
14. tehnologija prometa
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa ali tehnologije prometa.
15. proge in progovne naprave v železniškem prometu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva.
16. urbanizem in cestni promet
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva ali arhitekture.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva.
17. signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz elektrotehnike, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz elektrotehnike, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike, telekomunikacij, prometa ali tehnologije prometa.
18. vlečna in transportna sredstva v železniškem prometu
19. vlečna in transportna sredstva v cestnem prometu
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz strojništva – konstrukcijska smer.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz strojništva – konstrukcijska smer.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva – konstrukcijska smer.
20. trženje in komercialno poslovanje v železniškem prometu
21. trženje in komercialno poslovanje v cestnem prometu
22. trženje in komercialno poslovanje
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije, prometa ali tehnologije prometa.
23. regulacije prometnih tokov v cestnem prometu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz gradbeništva, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva, prometa ali tehnologije prometa.
24. skladiščenje in notranji transport
25. špedicija
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, organizacije dela ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, organizacije dela ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, organizacije dela ali ekonomije.
26. logistični poslovni sistemi
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije, prometa ali tehnologije prometa.
27. načrtovanje prevozov
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz organizacije dela, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz organizacije dela, prometa ali tehnologije prometa.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz organizacije dela, prometa ali tehnologije prometa.
28. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela, prometa ali tehnologije prometa.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-137/2001
Ljubljana, dne 29. avgusta 2001.
Dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost