Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3516. Odlok o obrežnem in prometnem režimu na območju reke Nadiže, stran 6685.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 35/97) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na 30. seji dne 19. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o obrežnem in prometnem režimu na območju reke Nadiže
1. člen
Ta odlok ureja način uporabe in prometni režim, ki zagotavlja varstvo narave na obrežnih zemljiščih ob reki Nadiži na območju Občine Kobarid.
2. člen
Za javno uporabo so določena obrežna zemljišča:
1. Bregovi reke Nadiže ob mednarodnem mejnem prehodu Robič do Dera (pri vasi Robič),
2. Bregovi reke Nadiže od Dera do Kampa Nadiža v Podbeli,
3. Kamp Nadiža,
4. Bregovi reke Nadiže od Kampa Nadiža do Napoleonovega mosta,
5. Bregovi reke Nadiže od Napoleonovega mosta do državne meje z Italijo.
3. člen
1. Obrežna zemljišča in obalo iz 1. točke prejšnjega člena odloka uporabnik lahko uporablja za sončenje, počitek in piknik mesta.
2. Obrežna zemljišča in obalo iz 2. točke prejšnjega člena odloka uporabnik lahko uporablja za sončenje in počitek.
3. Obrežna zemljišča in obalo iz 3. točke prejšnjega člena odloka uporabnik lahko uporablja za sončenje, počitek, piknik mesta ter kampiranje.
4. Obrežna zemljišča in obalo iz 4. točke prejšnjega člena odloka uporabnik lahko uporablja za sončenje, počitek in piknik mesta.
5. Obrežna zemljišča in obalo iz 5. točke prejšnjega člena odloka uporabnik lahko uporablja za sončenje in počitek.
6. Na obrežnih zemljiščih iz 2. člena tega odloka je možna uporaba zemljišč v skladu z dolgoročnim in srednjeročnim družbenim planom občine Kobarid.
4. člen
Obrežna zemljišča iz 2. člena tega odloka, morajo biti označena s tablami, ki označujejo možnost uporabe.
5. člen
Vožnja z vozili na motorni pogon po nekategoriziranih poteh ni dovoljena.
Prost dostop z vozili na motorni pogon do nepremičnin na tem območju se dovoli lastnikom, upravljalcem, najemnikom ter zaposlenim.
Prepovedano je pranje avtomobilov in posode, umivanje domačih živali ali kakršnokoli drugačno onesnaževanje ob reki Nadiži.
6. člen
Parkiranje je dovoljeno le na za to označenih mestih.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinski redarji.
Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka (v nadaljnjem besedilu: občinski redarji) morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzora. Občinski redarji so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake.
8. člen
Občinski redar ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev tega predpisa, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitev predpisa,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno kazen,
– izdati plačilni nalog, predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili poročati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrstev,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
9. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki odlaga odpadke na mestih, ki za to niso namenjena,
– ki parkira na mestih, ki za to niso namenjena,
– ki uporablja piknik mesta, ki za to niso namenjena,
– ki kampira na nedovoljenih mestih,
– ki ob reki Nadiži pere avtomobil in / ali posodo,
– ki ob reki Nadiži umiva domače živali,
– ki kakorkoli onesnažuje obrežje reke Nadiže.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki za dostop na obrežna zemljišča uporablja nekategorizirane poti,
– ki preprečuje osebi, katera izvaja nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 324-10/01
Kobarid, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost