Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3514. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi, stran 6684.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter odločbe US RS 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98 in 59/99) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) župan Občine Krško dne 26. 7. 2001 izdaja
S K L E P
o spremembi sklepa o javni razgrnitvi
I
V sklepu o javni razgrnitvi (Uradni list RS, št. 57-3032/01), ki se nanaša na javno razgrnitev:
– osnutka “odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990“, ki se nanaša na območje turističnega kompleksa na Sremiču,
– osnutka “odloka o zazidalnem načrtu za turistični kompleks na Sremiču“,
– osnutka “odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990“, ki se nanašajo na urejanje bivalnih razmer Romov v Občini Krško,
– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec
se zadnji stavek pod II. točko spremeni in se glasi: Javna razgrnitev bo trajala najmanj 40 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
II
Ta sprememba sklepa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/00 505
1/15 -352-7/96
352 – 20/2000 – 503
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Krško
Franci Bogovič l. r.