Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3513. Ugotovitev, o naslednjem kandidatu za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, stran 6684.

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95), 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter ugotovitvenega sklepa 21. redne seje Občinskega sveta občine Hrpelje z dne 24. 5. 2001 o prenehanju funkcije člana občinskega sveta Albertu Pečarju, je občinska volilna komisija na 6. redni seji dne 7. 6. 2001
u g o t o v i l a
da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z “nestrankarske liste Berto Pečar in KS“, Danica Mahnič, roj. 6. 10. 1954, stanujoča v Hrpeljah, Borova ulica 4, 6240 Kozina.
Kandidatka je 31. 5. 2001 podala pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina.
Št. 437/2001
Hrpelje, dne 7. decembra 2000.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Hrpelje-Kozina
Julija Kravanja l. r.