Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3510. Sklep o načinu financiranja političnih strank, stran 6682.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, št. 13/98 – odl. US, št. 24/99 in št. 70/00) ter na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je občinski svet Občine Grosuplje na 29. redni seji dne 11. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah, in sicer v višini največ 30 tolarjev mesečno na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glaso v: s številom mest v občinskem svetu x 50: 100)
2. člen
Političnim strankam pripadajo sredstva iz proračuna Občine Grosuplje v naslednji višini:
----------------------------------------------------------------------
Politična   Število   Število  Mesečni znesek    Letni znesek
stranka   mandatov    glasov      v SIT       v SIT
----------------------------------------------------------------------
SDS         9     2228      66.840      802.080
LDS         6     1771      53.130      637.560
SKD+SLS       5     1379      41.370      496.440
ZLSD        2     651      19.530      234.360
ZA *        0     212      6.360       76.320
----------------------------------------------------------------------
Skupaj                   187.230     2,246.760
----------------------------------------------------------------------
* Stranka nima nobenega mandata v OS, vendar ji pripadajo sredstva na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona.
3. člen
Sredstva, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
4. člen
Sredstva se nakazujejo strankam na žiro račune mesečno do 5. v mesecu za tekoči mesec.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2001.
Župan
Občina Grosuplje
Janez Lesjak l. r.