Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3503. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne Občine Ljubljana, stran 6672.

Na podlagi 51. in 89. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) izdaja županja Mestne občine Ljubljana
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne Občine Ljubljana
1. člen
V odredbi o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/99) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
“Delovni čas v mestnem redarstvu v Inšpektoratu mestne uprave MOL se razporedi od ponedeljka do sobote.
Delavec, ki dela v soboto, nadomesti ta dan s prostim dnevom v naslednjem tednu v skladu z razporedom, ki ga pripravi za najmanj mesec dni vnaprej vodja mestnega redarstva v soglasju s predstojnikom.“
2. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
V mestnem redarstvu, kjer se opravljanje nalog organizira dvoizmensko, je delovni čas vsak dan od 6. ure do 22. ure.
V dopoldanski izmeni se delovni čas razporedi tako, da dela del delavcev od 6. ure do 14. ure, del pa od 8. ure do 16. ure, po razporedu, ki ga pripravi za mesec dni vnaprej vodja mestnega redarstva v soglasju s predstojnikom. Delovni čas v popoldanski izmeni je od 14. ure do 22. ure.
Čas obveznega dela na terenu je od 7. ure do 21. ure.“
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 151-1/01
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.