Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3499. Sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 6669.

S P R E M E M B A I N D O P O L N I T E V K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
V poglavju I. Splošne določbe kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00 in 52/01) se pod naslovom 1. Stranke kolektivne pogodbe spremeni besedilo in se glasi:
»To kolektivno pogodbo sklenejo Ministrstvo za kulturo Vlade Republike Slovenije na strani delodajalcev in reprezentativni sindikati v dejavnosti kulture na območju Slovenije na strani delojemalcev.«
2. člen
V poglavju V. Plače, nadomestila, drugi osebni prejemki in nadomestila stroškov se pod naslovom 8 a Drugi dodatki doda:
78.d člen
Po dogovoru o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001 (Uradni list RS, št. 122/00) pripada zaradi rasti cen življenjskih potrebščin zaposlenim v kulturi od 1. avgusta 2001 dodatek k plači:
količnik
- vsem zaposlenim                    0,10
- zaposlenim od I.-VII. tarifne skupine
iz prvega odstavka 65.a člena              0,13
- zaposlenim v nosilnih poklicih od
V.-IX. tarifne skupine, in sicer: šepetavka,
inšpicient, odrski mojster, pevec, plesalec
v baletnem zboru, pevec v opernem zboru,
pevec solist v opernem zboru, solist v baletnem
zboru, orkestrski glasbenik, tutist, operni,
baletni, glasbeni solist, koncertni mojster,
korepetitor, zborovodja, baletni, pevski
pedagog, koreograf, dirigent, lektor, arhivski,
muzejski, restavratorski, konzervatorski
sodelavec, arhivski, konzervatorski,
restavratorski tehnik, konzervatorski
tehnik za nepremično kulturno dediščino,
kustos, bibliotekar, arhivist, restavratorski
konzervator, konzervator, fotograf in tehnični risar   0,15
- zaposlenim, ki so pridobili strokovni
naziv, in sicer: samostojni arhivski, konzervatorski,
restavratorski tehnik, konzervatorski tehnik
za nepremično kulturno dediščino, knjižnični
referent, višji arhivski, muzejski, konzervatorski,
restavratorski sodelavec, višji konzervatorski
sodelavec za nepremično kulturno dediščino,
višji knjižnični referent                0,17
- računovodjem                      0,20
Dodatki iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee se ne seštevajo.
3. člen
Ti spremembi in dopolnitev kolektivne pogodbe veljata in se uporabljata od objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma najkasneje s 1. avgustom 2001.
Ljubljana, dne 19. julija 2001.
Za delodajalce
Ministrstvo za kulturo
Andreja Rihter l. r.
ministrica
Za delojemalce
Sindikat Glosa
Doro Hvalica l. r.
predsednik
Sindikat SVIZ
Janez Stergar l. r.
podpredsednik
Ti spremembi in dopolnitev h kolektivni pogodbi sta bili s sklepom o registraciji spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisani v register kolektivnih pogodb z datumom 24. 7. 2001 pod zap. št. 44/6 in št. spisa 121-03-036/94-35.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti