Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3485. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, stran 6610.

Na podlagi 30. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo za upoštevanje dohodka iz dejavnosti v postopku za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu.
2. člen
V dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, od katerega se obračunava davek od dohodkov iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davek iz dejavnosti) v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
3. člen
Kot letni dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček brez znižanj in olajšav po zakonu, ki ureja dohodnino, zmanjšan za obračunan davek iz dejavnosti, ugotovljen v zadnji odločbi o odmeri davka iz dejavnosti oziroma v zadnjem obračunu davka iz dejavnosti.
Če se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se letni dohodek iz dejavnosti ugotavlja na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine tako, da se kot letni dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, zmanjšan za akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.
4. člen
Mesečni dohodek iz dejavnosti se v dohodek posameznika, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, in njegovih družinskih članov šteje tako, da se šteje ena dvanajstina letnega dohodka iz dejavnosti, znanega na dan vložitve vloge.
5. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za posameznika, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči in je dejavnost šele začel opravljati, kot mesečni dohodek iz dejavnosti šteje minimalna plača, znana na dan vložitve vloge, zmanjšana za akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.
Če je upravičenec dejavnost začel opravljati v času od vložitve vloge do poteka obdobja, za katerega je bila denarna socialna pomoč dodeljena, se dohodek iz dejavnosti upošteva na način iz drugega odstavka 38. člena zakona o socialnem varstvu.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2001.
Št. 017-01-012/99-29
Ljubljana, dne 27. julija 2001
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance