Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3484. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči, stran 6609.

Na podlagi prvega odstavka 30.a člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) in četrtega odstavka 35.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 12/93, 71/93, 2/94-popr., 38/94, 80/97 – odl. US RS, 69/98 in 65/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči
1. člen
V pravilniku o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 31/01) se v 5. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V postopku za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči se od 1. septembra 2001 dalje dohodek iz dejavnosti upošteva na način, kot je določeno s pravilnikom o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2001.
Št. 017-01-012/99-28
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance