Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3479. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, stran 6591.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 38. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
1. člen
V 5. členu se v točki 1. Učitelji v osnovni šoli beseda “zemljepis” oziroma “zemljepisa” v vseh primerih nadomesti z “geografija” oziroma “geografije”, razen v drugem odstavku pod zaporedno številko 1.1.16., ko je naveden predmet zemljepis v osemletni osnovni šoli.
2. člen
V 5. členu se v točki 1. Učitelji v osnovni šoli v razdelku 1.3. Učitelji izbirnih predmetov alinea v drugem odstavku besedila za zaporedno številko 1.3.63. spremeni tako, da se glasi:
– “kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v tretjem obdobju devetletne osnovne šole”.
3. člen
5. člen se v točki 1. Učitelji v osnovni šoli dopolni tako, da se v razdelku 1.3. Učitelji izbirnih predmetov doda naslednje besedilo:
TUJI JEZIKI
1.3.71. Hrvaščina
Učitelj hrvaščine je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz hrvaščine, srbščine, makedonščine.
Kdor je končal dvopredmetni študijski program iz hrvaščine (oziroma srbohrvaščine) v povezavi s še enim predmetom, za katerega je izpolnjeval pogoje za poučevanje do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje hrvaščino v devetletni osnovni šoli.
KLAVIATURA IN RAČUNALNIK
1.3.72. Klaviatura in računalnik 1
1.3.73. Klaviatura in računalnik 2
Učitelj predmetov klaviatura in računalnik 1 in klaviatura in računalnik 2 je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja predmeta glasbena vzgoja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije, muzikologije, dirigiranja, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta.
DRŽAVLJANSKA KULTURA
1.3.74. Državljanska kultura
Učitelj predmeta državljanska kultura je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja predmeta državljanska vzgoja in etika v devetletni osnovni šoli.
GENETIKA
1.3.75. Genetika
Učitelj predmeta genetika je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v devetletni osnovni šoli.
KMETIJSTVO
1.3.76. Kmetijstvo
Učitelj predmeta kmetijstvo je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja predmeta geografija ali biologija v devetletni osnovni šoli,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz gospodinjstva,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva.
ČEBELARSTVO
1.3.77. Čebelarstvo
Učitelj predmeta čebelarstvo je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-132/2001
Ljubljana, dne 11. julija 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport
  PRILOGA K ODREDBI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O SMERI IZOBRAZBE STROKOVNIH
            DELAVCEV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Št. Predmet     Udeleženci programa          Program stalnega
                                strokovnega spopolnjevanja
------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.71.  Hrvaščina    vsi učitelji predmeta hrvaščina    program iz hrvaščine

1.3.72.  Klaviatura in  vsi učitelji predmeta klaviatura in  program iz klaviature in
     računalnik 1  računalnik              računalnika

1.3.73.  Klaviatura in  vsi učitelji predmeta klaviatura in  program iz klaviature in
     računalnik 2  računalnik              računalnika

1.3.75.  Genetika    vsi učitelji predmeta genetika    program iz genetike

1.3.76.  Kmetijstvo   učitelji predmeta kmetijstvo, ki
             izpolnjujejo pogoje za učitelja
             predmeta geografija ali biologija
             in učitelji s končanim
             dvopredmetnim študijskim programom
             iz gospodinjstva           program iz kmetijstva

1.3.77.  Čebelarstvo   vsi učitelji predmeta čebelarstvo   program iz čebelarstva
------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost