Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3475. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-A), stran 6587.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-A)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. julija 2001.
Št. 001-22-99/01
Ljubljana, dne 30. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-A)
1. člen
V zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 22/01) se v 60. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Delodajalci morajo najkasneje do 31. 12. 2001 urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z določbami tega zakona.”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo delodajalci, ki kot kmetje ali fizične osebe sami ali s člani svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani opravljajo kmetijsko, pridobitno ali drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposlujejo drugih oseb, urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z določbami tega zakona do 31. 12. 2002.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.160-01/93-1/13
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti