Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3474. Zakon o dopolnitvi zakona o visokem šolstvu (ZViS-B), stran 6587.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o visokem šolstvu (ZViS-B)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o visokem šolstvu (ZViS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. julija 2001.
Št. 001-22-98/01
Ljubljana, dne 30. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-B)
1. člen
V zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in 99/99) se v 88. členu v zadnjem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “študij po višješolskih študijskih programih pa do izteka študijskega leta 2001/2002.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/92-14/7
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost