Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3419. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija, stran 6514.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), 40., 42. in 70. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) ter 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 12. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
1. člen
5. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Idrija (Uradni list RS, št. 18/97, 46/98) se dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka dodajo besede: »pod grbom pa: Idrija«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-8/01
Idrija, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.