Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3250. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2001, stran 6348.

Na podlagi 6. točke 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 27. redni seji dne 27. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2001 (Uradni list RS, št. 26/00) tako, da se glasi:
Skupni prihodki proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2001 znašajo 1.163,100.000 tolarjev, od tega se prihodki razporedijo za naslednje namene:
– tekoči odhodki                 725,645.780 SIT
– investicijski odhodki             418,839.390 SIT
– rezerve                     18,614.830 SIT
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-006/01
Rogaška Slatina, dne 5. julija 2001.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost