Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3247. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, stran 6345.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 20. redni seji 14. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem
1. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi: “Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih navzočih članov izrekla “ZA“ njen sprejem.“
2. člen
V 74. členu se v četrtem odstavku spremeni drugi stavek in glasi:
“Delovno telo sprejema svoje odločitve, mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih navzočih članov.“
3. člen
V 85. členu se prvi stavek spremeni in po novem glasi: “Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji občinskega sveta glasuje večina opredeljenih navzočih članov.“
4. člen
V 100. členu se spremeni zadnji stavek in se glasi: “Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov občinskega sveta in je zanj glasovala večina opredeljenih članov.“
5. člen
V 104. členu se spremeni zadnji stavek in po novem glasi: “Kandidat je imenovan za podžupana, če je glasovala večina članov občinskega sveta in je zanj glasovala večina opredeljenih članov.“
6. člen
Te spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem začno veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-5/99-11
Ravne na Koroškem, dne 14. junija 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost