Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3233. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 6316.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 22. redni seji dne 5. 7. 2001 sprejel naslednji
S K L E P
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi na nepremičnini parc. št. 991/5, v izmeri 154 m2, vl. št. 352 , k.o. Dobležiče.
II
Zemljišče, navedeno v I. členu tega sklepa, preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Kozje.
III
Pri nepremičnini iz I. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice na ime Občina Kozje, Kozje 37, Kozje.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-22-006/01
Kozje, dne 5. julija 2001.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

AAA Zlata odličnost