Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda za razvoj Občine Kozje, stran 6315.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 22. redni seji dne 5. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda za razvoj Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi zavoda za razvoj Občine Kozje (Uradni list RS, št. 113/00).
2. člen
V 4. členu odloka se črta sedma alinea in nadomesti z naslednjima alineama:
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike.
3. člen
V 4. členu odloka se črta dvanajsta alinea in nadomesti z naslednjimi alineami:
– K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
– K/74.202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje,
– K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
4. člen
V 4. členu odloka se črta štirinajsta alinea in nadomesti z naslednjimi alineami:
– K/74.831 Prevajanje,
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela.
5. člen
V 4. členu odloka se črta sedemnajsta alinea in nadomesti z naslednjimi alineami:
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-22-0002/01
Kozje, dne 5. julija 2001.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

AAA Zlata odličnost