Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3230. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu "Grič" v Cerknici za ureditveno območje 29C-1 in 31L-1, št. proj. 2001/VI-106, stran 6313.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št 26/90 ter 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 13. redni seji dne 12. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu »Grič« v Cerknici za ureditveno območje 29C-1 in 31L-1, št. proj. 2001/VI–106
I
Javno se razgrne osnutek odloka za zazidalni načrt »Grič« v Cerknici za ureditveno območje 29C-1 in 31L-1, ki ga je izdelalo podjetje AREA-line d.o.o., Kraška ulica 2, p. 1380 Cerknica v juniju 2001, št. proj. 2001/VI – 106.
II
Osnutek bo razgrnjen v pritličju stavbe občinske uprave, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica, v delovnem času občinske uprave, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren način.
IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko podajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana občine Cerknica, vse v času uradnih ur.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/3/2000
Cerknica, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

AAA Zlata odličnost