Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3227. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama, stran 6310.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91 in 45/00), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93 in 1/96), 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) ter na podlagi odloka o zavarovanju vodnih virov v Občini Radovljica (UVG, št. 19/83) je Občinski svet občine Bled na 23. redni seji dne 20. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama
1. člen
V odloku o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama (Uradni list RS, št. 47/99), se prva in druga alinea 5. člena spremenita tako, da se glasita:
– k.o. Zg. Gorje: 648/2, 746
– k.o. Višelnica I: 405/1, 405/2, 405/4, 405/6, 405/7, 405/9, 405/10, 405/11, 405/15, 405/17, 405/18, 405/20, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/25, 405/27, 405/28, 405/29, 405/30, 405/31, 405/32, 405/34, 405/35, 405/53, 405/55, 405/56, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/3, 408, 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 412/7, 412/8, 413/4, 413/5, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/16, 418/17, 418/18, 418/19, 418/20, 418/21, 418/22, 418/23, 418/24, 419/8, 419/9, 419/12, 419/13, 419/14, 419/15, 419/16, 419/17, 419/18, del 884/2, del 884/5, del 890/2, 890/3, del 890/1, del 890/5, 892/2, 919.
2. člen
Prva, druga in tretja alinea 6. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
– k.o. Višelnica I: 413/1, 413/2, 413/3, 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 413/10, 414, 415, 418/1, 418/2, 418/3, 419/1, 419/2, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 419/10, 419/11, 419/19, 419/20, 520, 521, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 532/1, 532/2, 532/3, 534, 535, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 538, 539, 541/1, 541/2, 541/3, 542/1, 542/2, 543/1, 543/2, 544, 545/1, 545/2, 551, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 582, 583, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 588, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/6, 594/1, 594/2, 594/3, 594/4, 594/5, 600/2, 600/3, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/1, 609/2, 610, 611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 613, 614/1, 614/2, 614/3, 614/4, 614/5, 614/6, 614/7, 614/8, 615/1, 615/2, 615/3, 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6, 616/7, 616/8, 616/9, 616/10, 626, 627, 630, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 653, 654/1, 654/2, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 658/1, 658/2, 659, 660/1, 660/2, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 661/5, 661/6, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664, 665, 666, 667, 670, 673/1, 673/2, 674, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8, 675/9, 675/10, 675/11, 675/12, 676/1, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 687, 688, 689, 690, 691/1, 691/2, 692/1, 692/2, 693/1, 693/2, 694/1, 694/2, 695/1, 695/2, 695/3, 696, 697, 698, 699, 701/1, 701/2, 702, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 710/1, 710/2, 712, 714/1, 714/2, 714/3, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 719/1, 719/2, 719/3, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721/1, 721/2, del 884/5, 884/6, del 885, del 890/1, 890/4, del 890/5, 891, 892/1, 893, 895, 899, 900, 901, 902/1, 903/1, 912, 913, 914, 916, 917, 918/1, 919, 921;
– k.o.Višelnica II: 722, 723/1, 723/2, 723/3, 724, 728, 729/1, 729/2, 729/3, 729/4, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736/1, 736/2, 737, 739/1, 739/2, 740, 741, del 902/2, del 903/2, 918/2;
– k.o. Zg. Gorje: 469/1, 469/5, 557/1, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 557/10, 557/11, 557/12, 557/13, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/12, 647/13, 647/14, 647/15, 647/16, 647/17, 647/18, 647/19, 647/20, 647/21, 647/22, 647/23, 647/24, 647/25, 647/26, 647/27, 647/28, 647/29, 647/30, 647/31, 647/32, 647/33, 647/34, 647/35, 647/36, 647/37, 647/38, 647/39, 647/40, 647/41, 647/42, 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 647/47, 647/48, 647/49, 647/52, 647/53, 647/56, 647/57, 647/58, 647/59, 647/60, 647/63, 647/65, 647/66, 647/69, 647/70, 647/74, 647/75, 647/76, 647/77, 647/78, 647/79, 647/80, 647/81, 647/83, 647/84, 647/87, 649/1, 649/2, 300 m pas parcele 650/4 ob reki Radovni, 650/7, 650/8, 650/140, 650/141, 650/178, 650/180, 650/181, 650/184, 650/189, 650/191, 650/192, 650/195, 650/196, 650/197, 650/198, 650/201, 650/202, 650/204, 650/205, 650/208, 650/209, 650/210, 650/211, 650/212, 650/213, 650/214, 650/215, 650/216, 650/217, 650/218, 650/219, 650/220, 650/221, 650/222, 650/223, 650/224, 650/225, 300 m pas parcele 678/3 ob reki Radovni, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 694, 695/1, 695/2, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 700/1, 700/2, 700/3, 300 m pas parcele 703 ob reki Radovni, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 745/1, 745/23, 745/24, 745/26, 745/27, 745/28, 746, 747.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se črtata dve besedi, in sicer »ali posestnik«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01505-6/99
Bled, dne 20. junija 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost