Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3225. Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov, stran 6309.

Na podlagi 25. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji za zaposlovanje pripravnikov zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu: pripravnik) v okviru mreže javne zdravstvene službe, za katere se zagotavljajo sredstva za plače in nadomestila (v nadaljnjem besedilu: plača) v proračunu Republike Slovenije.
2. člen
Pripravnik se lahko v skladu z normativi zaposli pri vsakem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: delodajalec).
Šteje se, da se pripravnik zaposli v skladu z normativi, če ga delodajalec zaposli na podlagi s splošnim aktom predvidenega prostega delovnega mesta, za katerega se bo pripravnik usposabljal.
3. člen
V primeru, da delodajalec ne izpolnjuje pogojev za izvajanje določenega dela pripravništva, napoti pripravnika na opravljanje pripravništva k drugemu izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pripravništva, s katerim o tem sklene ustrezen dogovor.
4. člen
Ob prvem zahtevku za povračilo plače pripravnika delodajalec predloži Ministrstvu za zdravje naslednje:
– dokazilo delodajalca, da dela v okviru javne zdravstvene službe (akt o ustanovitvi oziroma odločbo o podelitvi koncesije);
– dokazilo o prostem delovnem mestu, ki ga bo zasedel pripravnik po končanem pripravništvu;
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje pripravništva oziroma sklenjen dogovor iz prejšnjega člena tega pravilnika;
– pogodbo o zaposlitvi pripravnika.
5. člen
Delodajalec se zavezuje, da bo pripravnika po opravljenem pripravništvu redno zaposlil najmanj za dobo trajanja pripravništva.
V pogodbi o zaposlitvi pripravnika iz četrte alinee prejšnjega člena tega pravilnika se določi, da je pripravnik, ki ne opravi programa pripravništva in strokovnega izpita v predvidenem roku, oziroma po opravljenem pripravništvu ne nadaljuje z delom v mreži javne zdravstvene službe najmanj za dobo trajanja pripravništva, dolžan povrniti stroške pripravništva.
6. člen
Ministrstvo za zdravje bo četrtletno refundiralo stroške plače pripravnika na podlagi mesečnih obračunov plače za redni mesečni obseg dela (174 ur) s pripadajočimi dodatki in povračili za prevoz na delo in z dela, regresom za prehrano med delom in regresom za letni dopust v višini, ki je določena z zakonom.
Delodajalec mora Ministrstvu za zdravje predložiti zahtevek za povrnitev sredstev iz prejšnjega odstavka na obrazcu, ki ga določi Ministrstvo za zdravje, najkasneje do dvajsetega dne v naslednjem mesecu preteklega četrtletja.
7. člen
Delodajalec je dolžan redno poročati Ministrstvu za zdravje o zaposlitvah oziroma prekinitvah pripravništva posameznih pripravnikov in o njihovih zaposlitvah po opravljenem pripravništvu ter ob koncu leta izdelati končno poročilo in ga predložiti Ministrstvu za zdravje.
Poročilo iz prejšnjega odstavka je pogoj za izpolnitev še neizvršenih obveznosti Ministrstva za zdravje iz prejšnjega člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-12/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost