Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3138. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla, stran 6021.

Na podlagi 32. člena uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98 in 12/00) in 32. ter 38.b člena uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01 in 58/01) je Vlada Republike Slovenije na 36. seji dne 12. julija 2001 pod točko 4E sprejela
S K L E P
o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
1. člen
Ta tarifa določa način oblikovanja cene ter ceno storitev javne službe:
– v celotnem obsegu koncesionirane gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla, in
– koncesionirane gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.
2. člen
Uporabniku storitev javne službe koncesionar opravljene storitve obračuna glede na količino prevzetih živalskih odpadkov ter njihovo kakovost.
Cena storitev opravljanja javne službe se določi kot vsota stroškov:
– javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla, in
– javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.
3. člen
Stroški opravljanja storitev javne službe za primerno pripravljene odpadke, kot jih določa 28. člen uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98 in 12/00), se določijo na podlagi naslednjega izračuna:
TARIFA I = tarifa-a + tarifa-b
kjer so:
– tarifa-a – stroški koncesionarja izračunani na podlagi 31. člena uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98 in 12/00),
– tarifa-b – stroški na podlagi 35. člena uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01 in 58/01).
Stroški za opravljanje storitev javne službe za živalske odpadke, pripravljene v nasprotju z določbami 28. člena uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98 in 12/00), se povečajo in se določijo na podlagi naslednjega izračuna:
TARIFA II = tarifa-a.1,30 + tarifa-b
Stroški iz prejšnjih odstavkov se izražajo v SIT na kg odpadkov.
4. člen
Za 1 kg živalskih primerno pripravljenih odpadkov, to je odpadkov, ki niso starejši od 24 ur ali pa so do prevzema začasno skladiščeni skladno s predpisi na področju veterinarstva v prostoru, hlajenem do 4 °C, je tarifa za ceno storitev javne službe:
TARIFA I = tarifa-a + tarifa-b= (7,1+41,5)= 48,6 SIT/ kg prevzetih odpadkov.
Za 1 kg živalskih neprimerno pripravljenih odpadkov, to je odpadkov, ki so starejši od 24 ur in niso do prevzema začasno skladiščeni skladno s predpisi na področju veterinarstva v prostoru, ohlajenem do 4 °C, je tarifa za ceno storitev javne službe:
TARIFA II = tarifa-a.1,30 + tarifa-b = (9,5+41,5)
= 51 SIT / kg prevzetih odpadkov.
5. člen
Tarifa za ceno storitev javne službe, opravljenih ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih med državnimi prazniki, je za 4,7 SIT/kg prevzetih odpadkov večja od tarife za ceno storitev javne službe iz prejšnjega člena.
6. člen
Obračun storitev javne službe iz prejšnjega člena velja tudi za živalske odpadke v primeru ukrepov varstva pred množičnim pojavom nalezljive živalske bolezni ali ob naravnih in drugih nesrečah, za katere je od pristojne veterinarske službe odrejena predelava v kafileriji.
7. člen
Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitev javne službe.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. avgusta 2001 dalje.
Št. 327-00/2000-12
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost