Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3126. Sklep o spremembah sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2001, stran 6006.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 21. člena odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, je Občinski svet občine Postojna na 28. seji dne 2. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o spremembah sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2001
(Uradni list RS, št. 2/01)
1. člen
V sklepu o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2001 (Uradni list RS, št. 2/01) se 1. točka spremeni, da se glasi:
Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu s 25. členom odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, se določijo,
– v znesku 7.000 SIT/m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti, za novogradnje dokler za območje kjer se obravnavana parcela nahaja ni sprejet program opremljanja stavbnih zemljišč, za vse ostale gradnje pa tudi po sprejetju prej navedenega programa, kolikor ta ne predvidi drugačne rešitve,
– v znesku 3.400 SIT/m2 stavbne parcele na vseh drugih območjih
kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne parcele primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne koristne površine objekta (po JUS U.C2. 100) 200 m2, (kar da 40% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00),
– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega zemljišča se faktor poveča za 10%,
– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%,
– v obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
2. člen
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
Upoštevajoč povprečne stroške komunalne opreme za m2 stavbne parcele in deleže v skladu z 22. členom odloka, ti za posamezno komunalno opremo znašajo:
--------------------------------------------------------------
                     %   SIT/m2  SIT/m2
--------------------------------------------------------------
– kanalizacijsko omrežje-fekalno    18   1.260   612
– vodovodno omrežje           11    770   374
– plinovodno (toplovodno) omrežje    9    630   306
– električno omrežje-kabelsko      8    560   272
– električno omrežje-zračni vodi     5    350   170
– telefonsko omrežje           4    280   136
– omrežje CATV              4    280   136
– cestno omrežje-asfalt+pločniki    35   2.450  1.190
– cestno omrežje-asfalt brez pločnikov 25   1.750   850
– cestno omrežje-makadam        15   1.050   510
– urejena parkirišča          15   1.050   510
– parkirišča v sklopu cest        7    490   238
– omrežje javne razsvetljave       4    280   136
– kanalizacijsko omrežje-meteorno    8    560   272
– hidrantno omrežje           4    280   136
– urejene rekreacijske površine     2    140    68
--------------------------------------------------------------
Skupaj (osnovna komunalna oprema)   100   7.000  3.400
--------------------------------------------------------------
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 032-01-1/01
Postojna, dne 3. julija 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost