Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3124. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, stran 6005.

Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 28. seji dne 2. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva, ki se namenijo za delno pomoč pri odpravi posledic oziroma sanaciji škode zaradi:
– poplave na travnikih Planinskega polja v jesensko-spomladanskem obdobju 2000/2001 (v skladu s sprejetimi sanacijskimi ukrepi),
– toče, ki je povzročila škodo na poljih in vrtovih vasi Šmihel p/N, Landol, Hrašče in Mali otok,
– toče, ki je povzročila škodo na gradbenih objektih v Landolu,
– vetra, ki je povzročil škodo na gradbenih objektih v Kočah,
– prekomernega izpiranja bankin ob lokalnih cestah.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja pomoč iz prejšnjega člena, se zagotovijo iz sredstev rezerv proračuna Občine Postojna in znaša:
– 1,500.000 SIT za Planinsko polje,
– 6,000.000 SIT za poljščine in vrtnine,
– 200.000 SIT za objekte v Landolu,
– 1,500.000 SIT za objekte v Kočah,
– 1,500.000 SIT za ceste.
3. člen
Razdelitev sredstev prizadetim kmetijam na planinskem polju, Šmihelu p/N, Landolu, Hraščah in Malem otoku določi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo na predlog župana občine.
Razdelitev sredstev prizadetim lastnikom objektov se določi v višini 30% ocenjene škode.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/01
Postojna, dne 3. julija 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost