Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3123. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Polzela, stran 6005.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) ter 30. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) izdaja župan Občine Polzela
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Polzela
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Polzela, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. Ljubljana št. naloge 5168.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v prostorih Občine Polzela. Javna razgrnitev bo trajala dva meseca od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve bo v sejni sobi Občine Polzela organizirana javna razprava. Datum obravnave bo določen naknadno, občani bodo o javni razpravi obveščeni na krajevno običajen način.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne ali fizične osebe podajo k izdelanemu osnutku svoje pripombe in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo po pošti.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/007/01
Polzela, dne 3. julija 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost