Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3120. Pravilnik o delu nadzora in o postopku namestitve in odstranitve naprave, s katero se vozniku prepreči odpeljati vozilo, dokler se ne opravi identifikacija voznika oziroma izvede vročitev plačilnega naloga kršitelju, stran 6002.

Župan Občine Laško na podlagi 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/00), 16., 41. in 48. člena odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Uradni list RS, št. 101/99 in 3/01) ter 13. in 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja
P R A V I L N I K
o delu nadzora in o postopku namestitve in odstranitve naprave, s katero se vozniku prepreči odpeljati vozilo, dokler se ne opravi identifikacija voznika oziroma izvede vročitev plačilnega naloga kršitelju
1. člen
Ta pravilnik ureja izvajanje nadzora, izdajo obvestil o prekrških in postopek namestitve in odstranitve posebne tehnične naprave, s katero se vozniku prepreči odpeljati nepravilno ustavljeno ali nepravilno parkirano vozilo (v nadaljnjem besedilu: lisice), na podlagi 16. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/00) in 16., 41. in 48. člena odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Uradni list RS, št. 101/99 in 3/01).
2. člen
Pooblaščen izvajalec nadzora in izdajanja obvestil o prekrških ter nameščanja in odstranjevanja lisic je tisti usposobljeni izvajalec (pravna oseba ali posameznik), ki mu je bilo opravljanje te dejavnosti poverjeno s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
3. člen
(1) Izvajalec izvaja dela iz 2. člena skladno z določili v prvem členu navedenega odloka, zakona in tem pravilnikom.
(2) Dokumentacijo za izvajanje nadzora pripravi in izda ustrezna služba Občine Laško.
(3) Proti kršiteljem določil odloka in zakona izvajalec ukrepa:
– z izdajanjem obvestil o prekrških,
– z namestitvijo lisic.
4. člen
(1) Obvestilo o prekršku izda izvajalec v primeru kršitve 4., 5., 10., 13., 14., 15. in 38. člena odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Uradni list RS, št. 101/99 in 3/01) ter 47. in 102. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/00).
(2) Lisice izvajalec uporabi v primeru kršitve 5. in 13. člena prej omenjenega odloka (neplačilo parkirnine).
5. člen
Lisice so posebna tehnična naprava, s katero občinski redar oziroma izvajalec prepreči uporabo vozila, dokler se ne opravi identifikacija voznika in izvede vročitev plačilnega naloga kršitelju.
6. člen
V primerih, ko voznik ni plačal parkirnine na parkiriščih ali javni površini, ki je za plačilo parkirnine označena ali ni namestil potrdila o plačani parkirnini na vidno mesto – pod vetrobransko steklo, ali mu je potrdilo o plačani parkirnini poteklo, izda odredbo o namestitvi lisic in izvede namestitev lisic tudi izvajalec.
7. člen
Izvajalec je dolžan voznika seznaniti in ga obvestiti, da je vozilo blokirano z lisicami tako, da se odredba namesti na vidnem mestu vozila – zataknjena za brisalci stekla.
8. člen
Lisice se praviloma nameščajo na sprednje desno kolo vozila, s katerim je voznik storil prekršek.
9. člen
Voznik, ki mu je bila izdana odredba za blokado vozila z lisicami s strani občinskega redarja, mora poravnati stroške namestitve lisic in denarno kazen zaradi storjenega prekrška.
Če je bila namestitev lisic odrejena s strani izvajalca, plača voznik samo stroške namestitve lisic.
Stroški namestitve lisic so določeni s sklepom Občinskega sveta občine Laško, denarna kazen za storjeni prekršek pa z odlokom o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško in zakonom o varnosti cestnega prometa.
10. člen
Izvajalec je dolžan odstraniti lisice z vozila najkasneje v roku ene ure od prevzema obvestila, da je stranka poravnala stroške namestitve lisic in, da ji je bilo vročeno obvestilo o storjenem prekršku.
11. člen
Če voznik v okviru delovnega časa izvajalca ne zahteva odstranitev lisic, mora izvajalec po končanem delovnem času lisice odstraniti z vozila, voznika pa obvestiti z izdajo obvestila o storjenem prekršku.
Izvajalec je dolžan kopijo obvestila o storjenem prekršku naslednji dan dostaviti na ustrezno službo Občine Laško, ki po uradni dolžnosti uvede postopek zaradi storjenega prekrška.
12. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom namestitve lisic, se le-te ne namestijo. V primeru, da je bila namestitev odrejena plača voznik 50% zneska namestitve lisic.
13. člen
V primeru, da voznik vozila, na katerega so bile nameščene lisice, ne spoštuje navodil navedenih v odredbi, sam odgovarja za morebitne poškodbe lisic in za poškodbe na vozilu oziroma tujih stvareh.
Poškodbe ugotovi izvajalec in kršitelja prijavi na Policijsko postajo Laško v nadaljnji postopek.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše župan Občine Laško, ki izda tudi pooblastila pooblaščenemu izvajalcu za njegove nadzornike.
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34001-12/2001
Laško, dne 26. junija 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost